Provozní řád

 1. Zakoupením povolenky se každý dobrovolně zavazuje řídit se ustanovením provozního a rybářského řádu Jezera Borek.
 2. Povolenka není přenosná.
 3. Lovící ( i jeho případná návštěva ) je povinen udržovat pořádek a čistotu na svém lovném stanovišti.
 4. Je zakázáno jakékoliv vysekávání či jiné upravování lovných stanovišť i jejich okolí ( toto platí i při parkování vozidel ).
 5. Rozdělávat oheň je povoleno pouze v komerčně vyráběných grilech.
 6. Koupání v jezeře je povoleno pouze na vyhrazených místech.
 7. Přísný zákaz mytí a osobní hygieny v jezeře ( zákaz používání šamponů, mýdel apod. ). Tento zákaz platí i pro mytí motorových vozidel.
 8. Doprovod ( nelovící osoby ) a domácí zvířata je lovící povinen předem hlásit správci jezera.  Za tyto osoby a zvířata ovšem nese plnou zodpovědnost držitel povolenky ( dodržování provozního a rybářského řádu ).
 9. Ve zvláštních případech může správce či majitel jezera udělit výjimku z provozního nebo rybářského řádu. Rovněž si vyhrazujeme právo na případné změny provozního a rybářského řádu.
 10. K jezeru nebude umožněn vstup osobám podnapilým a osobám pod vlivem návykových a omamných látek.
 11. Parkování vozidel pouze na vyhrazených místech.
 12. Stanování a bivakování povoleno.
 13. Na místech 4, 7 povinnost lovícího zdolávat rybu z vody (prsačky, loď, gumáky…)
 14. Porušení ustanovení provozního a rybářského řádu může být důvodem k odebrání z náhrady a k vykázání od vody.

Jezero Borek je střeženo kamerovým systémem.

⋮ Menu
× Zavřít